Τα Λεξικά του ΙΕΛ
        

 Ελληνο-    
αγγλικό     

 
Ελληνο-
αραβικό

 
Ελληνο-
γερμανικό 

 
Ελληνο-
ρωσικό  

 

Ελληνο-  
τουρκικό   

 Καλώς ήλθατε
 

Τα λεξικά που υπάρχουν σ΄αυτή τη σελίδα είναι κατασκευασμένα από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Σε κάθε γλώσσα υπάρχουν έως και τέσσερις μεταφράσεις για κάθε λήμμα της Ελληνικής. Πέρα από τις μεταφράσεις δίνονται παραδείγματα, συνώνυμα, αντώνυμα καθώς και λέξεις σχετικές με το λήμμα. Στο Ελληνο-Ρωσικό λεξικό υπάρχει επεξήγηση του λήμματος στην Ρωσική γλώσσα, ενώ στο Ελληνο-Τουρκικό φωτογραφίες για αρκετά από τα λήμματα. Εφόσον υπάρχουν συνώνυμα, αντώνυμα ή σχετικές λέξεις μπορείτε να πατήσετε σ΄ αυτά και να βρεθείτε στον αντίστοιχο ορισμό.

Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ο εξής: Καταρχήν επιλέγετε το λεξικό που επιθυμείτε. Στο πλαίσιο κειμένου του αριστερού τμήματος της κάθε σελίδας, εισάγετε το λήμμα ή τα πρώτα γράμματά του προς μετάφραση. Μετά την εισαγωγή πατώντας τη σημαία γίνεται η αναζήτηση της μετάφρασης. Αν υπάρχει η μετάφραση μέσα στην βάση του λεξικού, αυτή εμφανίζεται, μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες στο κέντρο της σελίδας, διαφορετικά εμφανίζονται οι πληροφορίες του λήμματος της βάσης που περιέχει τα περισσότερα όμοια γράμματα με αυτό που πληκτρολογήσατε.

Κάτω από το πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται μια λίστα αποτελούμενη από 20 λήμματα, με έμφαση σε αυτό του οποίου η μετάφραση και οι λοιπές πληροφορίες εμφανίζονται στο κέντρο της σελίδας. Από την λίστα αυτή μπορείτε να μεταβείτε στις πληροφορίες του κάθε λήμματος.

Τα λεξικά είναι υπό συνεχή ανάπτυξη και εμπλουτισμό.