Τα Λεξικά του ΙΕΛ
        

 Ελληνο-    
αγγλικό     

 
Ελληνο-
αραβικό

 
Ελληνο-
γερμανικό 

 
Ελληνο-
ρωσικό  

 

Ελληνο-  
τουρκικό   

 Α, α
  

 Λέξη προς μετάφραση:

 

 Δείτε επίσης τις λέξεις:

  Το άλφα είναι το πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφάβητου.