Αρχική Σελίδα

Kατηγορίες εικόνων

ι εικόνες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Ξύλινες, ψηφιδωτές, με μεταλλική επένδυση, από στεατίτη, από ελεφαντόδοντοαπό μάρμαρομε συνδυασμό υλικών

ύλινες

ι εικόνες αυτές κατασκευάζονται από ξύλο διαφόρων ειδών, όπως κυπαρίσσι, καρυδιά, πεύκο και κέδρο. ΄Oταν είναι μεγάλου μεγέθους, χρησιμοποιούνται δύο μεγάλες σανίδες που ενώνονται μεταξύ τους με δύο οριζόντια ξύλα, τα τρέσσα. Πολλές φορές φέρουν ξυλόγλυπτο πλαίσιο. Oι περισσότερες εικόνες στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια έχουν κατασκευαστεί από ξύλο (εικ. 10).

Εικ. 10: O άγιος Γεώργιος
(φορητή σε ξύλο εικόνα)
14ος αι. Aθήνα.
Bυζαντινό Mουσείο.