Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0002
Oνομα συγγραφέως/-ων: V. Georgiev, St. Ilcev κ.α.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Balgarski etimologicen recnik
Aριθμός τόμων: I-III
Tόπος εκδόσεως: Sofia
Xρόνος εκδόσεως: 1971-1986
Περίληψη-Σημειώσεις: Από το όνομα του συγγραφέα και τον τίτλο του έργου απουσιάζουν σημεία στίξης.
Λέξεις-κλειδιά: Βήρα, Φέρραι, Φέραι, Μποκοβίκος, Βεάνιτζα
Συντάκτης του δελτίου: Β. Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1988-10-13