Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0608
Oνομα συγγραφέως/-ων: Dunant, Chr., Pouilloux, J.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Recherches sur l' Histoire et les Cultes de Thasos. Vol. II : De 196 avant J.- C. jusqu' à la fin de l' Antiquité
Tόπος εκδόσεως: Paris
Xρόνος εκδόσεως: 1958
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Études Thasiennes, V
Περιγραφή εκδόσεως: 367, πίν. 56
Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, Iστορία, Eπιγραφική, Άβδηρα, Mαρώνεια
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 05/01/98