Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0015
Oνομα συγγραφέως/-ων: G. Vogiatzis
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Die Anfänge der Türkenherrschaft in Thrakien und die ersten Niederlassungen.
Tόπος εκδόσεως: Wien
Xρόνος εκδόσεως: 1987
Περιγραφή εκδόσεως: Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή.
Λέξεις-κλειδιά: Αμμόβουνον, Βήρα, Φέρραι, Φέραι, Μποκοβίκος, Πραγγίον, Πραγγί, Κουμουτζηνά, Κομοτηνή, Παπίκιον, Ξάνθεια, Πύθιον, Περιθεώριον, Μαρώνεια, Γρατιανούπολις, Τζερνομιάνου πόλις
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10