Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0027
Oνομα συγγραφέως/-ων: G. Fedalto
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: La Chiesa latina in Oriente, vol. I, II (Hierarchia latina Orientis), III (Documenti veneziani).
Aριθμός τόμων: Ι-ΙΙΙ
Tόπος εκδόσεως: Verona
Xρόνος εκδόσεως: 1973 (1981²), 1976, 1978
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Studi religiosi 3
Λέξεις-κλειδιά: Πολύστυλον, Αγαθονίκεια
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10