Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0033
Oνομα συγγραφέως/-ων: Στ. Π. Κυριακίδης
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Περί την ιστορίαν της Θράκης. Ο Ελληνισμός των συγχρόνων Θρακών. Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή.
Tόπος εκδόσεως: Θεσσαλονίκη
Xρόνος εκδόσεως: 1960
Λέξεις-κλειδιά: Ασώματος, Βήρα, Φέρραι, Φέραι, Κρανοβούνιον, Κουμουτζηνά, Κομοτηνή, Παραδημώ, Παναγία, Στυλάριον, Ξάνθεια, Περιθεώριον, Γρατιανούπολις
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10