Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0035
Oνομα συγγραφέως/-ων: Ευ. Χ. Ζενκίνης
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Ο Μπεκτασισμός στη Δ. Θράκη. Συμβολή στην ιστορία της διαδόσεως του μουσουλμανισμού στον Ελλαδικό χώρο.
Tόπος εκδόσεως: Θεσσαλονίκη
Xρόνος εκδόσεως: 1988
Λέξεις-κλειδιά: Πετρωτά, Τραϊανούπολις, Περιθεώριον
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10