Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0037
Oνομα συγγραφέως/-ων: D. Angelov- B. Colpanov
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Balgarska voenna istorija ot anticnostta do vtorata polovina na XV v.
Tόπος εκδόσεως: Sofia
Xρόνος εκδόσεως: 1989
Περίληψη-Σημειώσεις: Από το όνομα του συγγραφέα και τον τίτλο του έργου απουσιάζουν σημεία στίξης.
Λέξεις-κλειδιά: Βορδοβιζού, Ούστρα, Αετός, Περιθεώριον, Βελιάτοβα, Βεάνιτζα
Συντάκτης του δελτίου: Β. Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1988-10-13