Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0051
Oνομα συγγραφέως/-ων: V. Zlatarski
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Istorija na Balgarskata darzava prez srednite vekove.
Aριθμός τόμων: I-III
Tόπος εκδόσεως: Sofia
Xρόνος εκδόσεως: 1927-1940 (ανατύπωση 1971, 1972).
Περίληψη-Σημειώσεις: Από τον τίτλο του έργου απουσιάζουν σημεία στίξης.
Λέξεις-κλειδιά: Αβρολέβας, Αετός, Ούστρα, Μοσυνόπολις, Αγαθόπολις, Αγαθονίκεια, Βελιάτοβα, Βεάνιτζα, Βατραχόκαστρον
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10