Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0066
Oνομα συγγραφέως/-ων: G. Ostrogorski
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Serska oblast posle Dusanove smrti.
Tόπος εκδόσεως: Belgrad
Xρόνος εκδόσεως: 1965
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Posebna izdanja Vizantoloskog Instituta 9
Περίληψη-Σημειώσεις: Από τον τίτλο απουσιάζουν σημεία στίξης.
Λέξεις-κλειδιά: Ξάνθεια, Λίμνη της Πορούς
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10