Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0069
Oνομα συγγραφέως/-ων: G. Fedalto
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, I: Patriarchatus Constantinopolitanus, II: Patriarchatus Alexandrinus, Antiochenus, Hierosolymitanus.
Aριθμός τόμων: Ι-ΙΙ
Tόπος εκδόσεως: Padova
Xρόνος εκδόσεως: 1988
Λέξεις-κλειδιά: Μάκρη, Τζόιδα, Τόπειρος, Τραϊανούπολις, Περιθεώριον, Μαρώνεια, Μοσυνόπολις, Αγαθόπολις
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10