Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0083
Oνομα συγγραφέως/-ων: V.Besevliev
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Zur Deutung der Kastellnamen in Prokops Werk, , De aedificiis ’’.
Tόπος εκδόσεως: Amsterdam
Xρόνος εκδόσεως: 1970
Λέξεις-κλειδιά: Aυθιπάρου, Άσγαρζος, Ασγίζους, Βαίκα, Βασίβουνον, Βάσκον, Βηλαστύρας, Βηλαϊδίπαρα, Βέπαρα, Βηρηίαρος, Βέργισον, Βηρίπαρα, Βία, Βρέδας, Βρε, Ζωσίτερσον, Ζημάρκου, Ζίγκυρο, Ούκου, Ουρδαούς, Τζιταετούς, Τζονπολέγων, Τζόιδα, Τουλεούς, Αγίου Τραϊανού, Θράσου, Θεοδωρούπολις, Αγίου Θεοδώρου φρούριο, Θωκύωδις, Θρασαρίχου, Θαρσάνδαλα, Τηεσιμόντη, Ταμονβαρί, Το εμπόριον Ταυροκεφάλων, Σουδανέλ, Σολβανού, Σκίτακες, Σκέμνας, Σκαρίωτα, Σαρμαθών, Σάκισσος, Μούνδεπα, Μαρκιανόν, Κυρίδανα, Κούσκουλις, Κουσκάβιρι, Κουρτουξούρα, Κλεισούρα, Κασιβόνων, Κασεήρα, Κάρβερος, Καπιστούρια, Καβοτούμβα, Αγίου Ιουλιανού, Υλασιάναι, Ισγίπερα, Υμαυπάρου, Γετρίνας, Γητριστάους, Γεσιλαφοσσάτον, Δορδάς, Δίγγιον, Δέρταλλος, Δένιζος, Δέβρη, Δείξας, Δαλάταρβα, Χεροίνον, Ανάγον, Τόπειρος, Βήρος, Αντωνίνον
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10