Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0088
Oνομα συγγραφέως/-ων: D. Detschew
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Die thrakischen Sprachreste.
Tόπος εκδόσεως: Wien
Xρόνος εκδόσεως: 1957
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Österreichische Akademie der Wissenschaften Schriften der Balkankommission ling. Abt. 14.
Λέξεις-κλειδιά: Αισύμη, Αβρολέβας, Βεκούλι, Βηλαστύρας, Βορδοβιζού, Βρε, Ζημάρκου, Τζόιδα, Σκαρίωτα, Μαρκέρωτα, Καπιστούρια, Δείξας, Ανάγον, Σάλη, Στάβλος Διομήδους, Τέμπυρα, Λίμνη της Πορούς
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10