Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0187
Oνομα συγγραφέως/-ων: C. Asdracha
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: La Thrace orientale et la Mer Noire:géographie ecclésiastique et prosopographie (VIIIe-XIIe s.)
Tόπος εκδόσεως: Paris
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Géographie historique du monde méditerranéen (Byzantina Sorbonensia 7).
Eπιστημονκός Εκδότης Σειράς: H.Ahrweiler
Eτος εκδόσεως περιοδικού: 1988
Σελίδες: 221-309
Λέξεις-κλειδιά: Τζόιδα, Αγαθόπολις
Συντάκτης του δελτίου: Β. Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1988-10-13