Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: BB0192
Oνομα συγγραφέως/-ων: G. Moravcsik
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Byzantinoturcica I (Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker), II (Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen)
Aριθμός τόμων: I-II
Tόπος εκδόσεως: Berlin
Xρόνος εκδόσεως: 1958²
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Berliner Byzantinische Arbeiten 10, 11
Λέξεις-κλειδιά: Βαρσακιναί
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 1998-12-10