Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: HB0019
Oνομα συγγραφέως/-ων: Ε. Τσιμπίδης- Πεντάζος
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Προιστορικαί ακροπόλεις εν Θράκη
Tόπος εκδόσεως: Αθήνα
Xρόνος εκδόσεως: 1972
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
Σελίδες: 86- 90
Λέξεις-κλειδιά: Προιστορικαί ακροπόλεις
Συντάκτης του δελτίου: Σμαράγδα Αρβανιτίδου
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 12/6/96