Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: HB0084
Oνομα συγγραφέως/-ων: Στίλπωνος Κυριακίδου
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Επιγραφή επί νεολιθικού οστράκου εκ Θράκης
Xρόνος εκδόσεως: 1962
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Ελληνικά
Aριθμός τεύχους περιοδικού: 17
Σελίδες: 71-74
Συντάκτης του δελτίου: Σμαράγδα Αρβανιτίδου
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 12/9/96