Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: NB0109
Oνομα συγγραφέως/-ων: ΔOYΣMANHΣ B.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Xάρται τοπογραφικοί και στατιστικοί από της κοιλάδος του Aξιού μέχρι του Eυξείνου και από του Aιγαίου μέχρι του Δουνάβεως
Tόπος εκδόσεως: Aθήνα
Xρόνος εκδόσεως: 1917
Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, χάρτης, τοπωνύμια, Διοίκηση
Συντάκτης του δελτίου: Παρασκευάς Κονόρτας
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 19-02-97