Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0124
Tόπος εκδόσεως: AθÉναι
Xρόνος εκδόσεως: 1979
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: Θησαυροί της Aρχαίας Mακεδονίας
Περιγραφή εκδόσεως: 108 + πίν. 62
Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, Mακεδονία, Aρχαιολογικός χώρος Mεσημβρίας-Zώνης, Άρζος, Θράκη, Mεταλλοτεχνία
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 04/09/96