Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0334
Oνομα συγγραφέως/-ων: Πάντος, Π.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: H κυκλοφορία τών νομισμάτων Θάσου, Nεαπόλεως, Φιλίππων στcν ελληνική Θράκη
Tόπος εκδόσεως: Θεσσαλονίκη
Xρόνος εκδόσεως: 1977 [1980]
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: H Kαβάλα και ™ περιοχc της. A' Tοπικe Συμπόσιο 18-20 Aπριλίου 1977. Πρακτικά
Σελίδες: 389- 404, πίν. 22
Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, Nομισματική, Oικονομία
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 18/12/97