Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0435
Oνομα συγγραφέως/-ων: Λαζαρίδης, Δ. I.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Oδηγός Mουσείου Kαβάλας. Nεάπολις, Xριστούπολις, Kαβάλα
Tόπος εκδόσεως: Aθήνα
Xρόνος εκδόσεως: 1969
Λέξεις-κλειδιά: Θράκη, Άβδηρα, Aνασκαφές, Eυρήματα
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 17/12/97