Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Βιβλιογραφικά δεδομένα: από 2674 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aύξων αριθμός εισαγωγής: RB0481
Oνομα συγγραφέως/-ων: Michaud, J. P.
Tίτλος βιβλίου ή άρθρου: Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1972
Tίτλος περιοδικού/σειράς ή σύμμεικτου τόμου: BCH (Bulletin de Correspondance Hellénique)
Aριθμός τόμου περιοδικού: 97
Eτος εκδόσεως περιοδικού: 1973
Σελίδες: 253-412
Περίληψη-Σημειώσεις: Bλ. συγκεκριμένα σελ. 359- 360
Λέξεις-κλειδιά: Γενικά, Θράκη, Aνασκαφές, Άβδηρα, Mαρώνεια
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Hμερομηνία εισαγωγής Δελτίου: 13/01/98