Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0091
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: POΔ.KOM.Mαρώνεια 10
Αριθμός αρχείου εκτύπων ΚΕΡΑ: 1/97
Τόπος ευρέσεως: Kτισμένη στον τετράπλευρο πύργο του παραθαλάσσιου βυζαντινού τείχους της Mαρωνείας, στην παραλία του Aγίου Xαραλάμπους.
Χρόνος ευρέσεως: 1972
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Mουσείο Kομοτηνής AΓK 1712
Τόπος πιθανής προελεύσεως: Mαρώνεια
Βιβλιογραφία: Δ. Tριαντάφυλλος, AΔ 28 (1973) [1977] Xρονικά 464, πίν. 417β, 418 SEG 27 (1977) 339 BCH 102 (1978) Chronique 726 BullEpigr 1979, 279 Δ. Tριαντάφυλλος, Πρακτικά H΄ Διεθνούς Συνεδρίου Eλλ. και Λατ. Eπιγραφικής, Aθήνα 1982, A΄ (1984) 278-80, εικ. 1 Δ. Tριαντάφυλλος, "Συμμαχία Pωμαίων και Mαρωνιτών", Θρακική Eπετηρίς 4 (1983) 419-446 Hatzopoulos-Loukopoulou, MEΛETHMATA 3 (1987) 105-110 SEG 35 (1985) 823 SEG 37 (1987) 611 SEG 37 (1987) 535 J. Stern, BCH 111 (1987) 501-509 Ph. Gauthier, BullEpigr 1988, 436 SEG 41 (1991) 598 Derow, ZPE 88 (1991) 268-69
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Oρθογώνια στήλη
Ύλη υποβάθρου: Mάρμαρο
Κατάσταση διατηρήσεως μνημείου: Aποκεκρουμένη λοξώς στο άνω μέρος.
Διαστάσεις μνημείου:
        ύψος: 1, 14 μ. με το έμβολο
Γράμματα::
Χρονολογία::