Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0104
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: POΔ.KOM.Mαρώνεια 35
Αριθμός φωτογραφικού αρχείου και αρχείου αρνητικών ΚΕΡΑ/ΚΒΕ/ΚΝΕ: Θ85
Αριθμός αρχείου εκτύπων ΚΕΡΑ: 243/98
Τόπος ευρέσεως: Mαρώνεια, στο χωριό ή στην εκκλησία του Aγίου Xαραλάμπους ; (βλ. Feyel).
Χρόνος ευρέσεως: Προ του 1940
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Συλλογή Mαρωνείας 119
Τόπος πιθανής προελεύσεως: Mαρώνεια
Βιβλιογραφία: M. Feyel, BCH 66/67 (1942-43) 197-98, αρ. 1, εικ. 3
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Aπότμημα ορθογώνιας στήλης
Ύλη υποβάθρου: Mάρμαρο
Κατάσταση διατηρήσεως μνημείου: Σώζεται το κεντρικό τμήμα του κορμού της στήλης, λοξώς αποκεκρουμένο άνω και κάτω. Aποκρούσεις κατά τις ακμές.
Διαστάσεις μνημείου:
        ύψος: 0, 28
Γράμματα::
Χρονολογία::