Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0116
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: POΔ.KOM.Mαρώνεια 42
Αριθμός/οί αρχείου εικόνων: RF0051
Αριθμός φωτογραφικού αρχείου και αρχείου αρνητικών ΚΕΡΑ/ΚΒΕ/ΚΝΕ: Θ91
Αριθμός αρχείου εκτύπων ΚΕΡΑ: 4/97
Τόπος ευρέσεως: Aρχαία Mαρώνεια, θέση Kαμπάνα
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Συλλογή Mαρωνείας 170
Τόπος πιθανής προελεύσεως: Mαρώνεια
Βιβλιογραφία: Y. Grandjean, Une nouvelle aretalogie d'Isis a Maronee 119-21, πίν. 5 BullEpigr 1977, 288
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Πλίνθος ενεπίγραφη
Ύλη υποβάθρου: Mάρμαρο
Διάκοσμος μνημείου: Στην άνω επιφάνεια, δύο ζεύγη ανάγλυφων πελμάτων ποδών διαφορετικού μεγέθους αλλά μέ όμοιο προσανατολισμό
Διαστάσεις μνημείου:
        ύψος: 0, 14-0, 55
Γράμματα::
Χρονολογία::