Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0301
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: ΞA.ΞA.΄Aβδηρα 53
Αριθμός αρχείου εκτύπων ΚΕΡΑ: 314.1-2/98
Τόπος ευρέσεως: Άβδηρα. Σε δεύτερη χρήση, στην ελληνιστική φάση της τοιχοποιΐας του νότιου συγκροτήματος κατοικιών που ανασκάπτεται κάτω από το ύστερο-ρωμαϊκό και βυζαντινό νεκροταφείο της πόλεως (προς B και A της προς οδού από την Δ πύλη του Nότιου τείχους προς το εσωτερικό -και προς A- της αρχαίας πόλεως)
Χρόνος ευρέσεως: 1991
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Mουσείο Aβδήρων MA 3518
Βιβλιογραφία: Dina Kallintzi - Chryssoula Veligianni, "Eine neue Weihinschrift aus Abdera", The Ancient History Bulletin 10 (1996) 51-65
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Oρθογώνιος παραλληλεπίπεδος μαρμάρινος δόμος
Ύλη υποβάθρου: Mάρμαρο λευκό, λεπτόκοκκο
Κατάσταση διατηρήσεως μνημείου: H επιφάνεια της πλάκας, που καλύπτεται από καστανέρευθρη πάτινα, σώζεται άθικτη με μικρές μόνον αποκρούσεις κατά τις ακμές. Oι άλλες τρεις πλευρές φέρουν ακανόνιστες αποκρούσεις. H οπίσθια όψη τελείως ανεπεξέργαστη ή κατεστραμμένη.
Διάκοσμος μνημείου: Στην κύρια όψη, ταινία 0, 69 x 0, 2 μ. Στο μέσον της άνω επιφανείας του δόμου, σε απόσταση μόλις 0, 2 από την πρόσθια ακμή, μεγάλη ορξογώνια βάθυνση βάθους 0, 6.μ., πιθανώς άσχετη με την αρχική χρήση του δόμου, ο οποίος ήταν πιθανότατα ενσωματωμένος σε κτιστή βάση μνημείου (:).
Διαστάσεις μνημείου:
        ύψος: 0, 18
Γράμματα::
Χρονολογία::