Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0303
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: ΞA.ΞA.Aβδηρα 17α
Αριθμός/οί αρχείου εικόνων: RF0104
Αριθμός φωτογραφικού αρχείου και αρχείου αρνητικών ΚΕΡΑ/ΚΒΕ/ΚΝΕ: Θ53
Τόπος ευρέσεως: Πολύστυλο, στην αυλή της εκκλησίας
Χρόνος ευρέσεως: Προ του 1912
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Mουσείο Σόφιας
Τόπος πιθανής προελεύσεως: Άβδηρα
Βιβλιογραφία: Ch. Avezou-Ch. Picard, BCH 37 (1913) 122-24, n° 39, Ier Decret, fig. 10 καί 128-29. M. Holleaux, Etudes I, 277-84. Tου ιδίου, BCH 38 (1914) 63-70. Wilhelm, AM (1914) 18. REG 27 (1914) 18A. REG 28 (1915) Bulletin Epigraphique 465-66. Wilhelm, Neue Beitrage 6 (1916), 1921, 21-35. Wilhelm, AnzAkad.Wien (1924) 156. A. Wilhelm, Hermes 63 (1928) 229-31
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Παραστάδα αριστερή θυρώματος ενεπίγραφη
Ύλη υποβάθρου: Mάρμαρο
Διαστάσεις μνημείου:
Γράμματα::
Χρονολογία::