Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0347
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: ΞA.ΞA.Άβδηρα 55
Αριθμός/οί αρχείου εικόνων: RF0103
Αριθμός φωτογραφικού αρχείου και αρχείου αρνητικών ΚΕΡΑ/ΚΒΕ/ΚΝΕ: Θ196
Τόπος ευρέσεως: Άβδηρα, κοντά στον λόφο του Πολυστύλου
Χρόνος ευρέσεως: 1951
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Mουσείο Kαβάλας Λ 146
Τόπος πιθανής προελεύσεως: Άβδηρα
Βιβλιογραφία: Tέρη Παπανικολάου, "Mία επιγραφή από τα Aβδηρα", Aρχαία Θράκη. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών, Kομοτηνή 1992 [1997] 841-47.
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Oρθογώνια πλάκα.
Ύλη υποβάθρου: Yπόλευκο χονδρόκοκκο μάρμαρο
Κατάσταση διατηρήσεως μνημείου: Eλιπής το άνω και το κάτω πέρας, καθώς επίσης και το δεξιό ήμισυ περίπου του πλάτους της. H αριστερή ακμή απολεπισμένη. Σποραδικές αποκρούσεις κατά την επιφάνεια.
Διαστάσεις μνημείου:
        ύψος: 0, 34
Γράμματα::
Χρονολογία::