Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK0002
Oνομα συγγραφέως: Νικηφόρος Γρηγοράς
Χρονολογία συγγραφέως: Περί τα 1295-1360
Τίτλος έργου: Nichephori Gregorae Byzantina Historia III, Graece et Latine (Νικηφόρου Γρηγορά Ρωμαϊκής Ιστορίας Λόγοι ΚΔ)
Εκδότης - Έκδοση: Ludovici Schopeni - I. Bekker
Εκδότης - Έκδοση: 1829-1855
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Bonnae
Παράθεμα: ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΕΙΝ, ΕΘΕΛΗΣΑΝΤΟΣ ΤΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΛΛ' ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΝΤΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΑΙΔΟΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΘΕΝΤΟΣ ΣΕΒΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, ΟΠΟΤΕ ΣΥΝ ΜΑΛΑ ΤΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙΣ ΙΔΡΩΣΙ ΚΑΙ ΠΟΝΟΙΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΥΤΗΝ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΤΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΟΥΣΑΝ ΕΤΙ,
Μετάφραση, Σύνοψη ή Θέμα: ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
Μεταφραστής: Τ. Λουγγής
Σημειώσεις - Σχόλια: Πρόγραμμα ΚΒΕ/ΕΙΕ: «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυζαντινή Χρονογραφία), υπεύθυνος Τ. Λουγγής.
Λέξεις - κλειδιά: ΘΡΑΚΗ ΘΕΜΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧ. Κ/ΠΟΛΗΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-01