Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK0001
Oνομα συγγραφέως: Νικηφόρος Γρηγοράς
Χρονολογία συγγραφέως: Περί τα 1295-1360
Τίτλος έργου: Nichephori Gregorae Byzantina Historia III, Graece et Latine (Νικηφόρου Γρηγορά Ρωμαϊκής Ιστορίας Λόγοι ΚΔ)
Εκδότης - Έκδοση: Ludovici Schopeni - I. Bekker
Εκδότης - Έκδοση: 1829-1855
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Bonnae
Παράθεμα: ΤΟΥΤΩΙ ΓΑΡ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΕΦΕΙΤΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙΝ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΟΥ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΝΕΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΡΩΜΗΝ, ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΕΙΝ ΕΘΕΛΗΣΑΝΤΟΣ ΤΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ.
Μετάφραση, Σύνοψη ή Θέμα: ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΗTΑΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.
Μεταφραστής: Τ. Λουγγής
Σημειώσεις - Σχόλια: Πρόγραμμα ΚΒΕ/ΕΙΕ: «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυζαντινή Χρονογραφία), υπεύθυνος Τ. Λουγγής.
Λέξεις - κλειδιά: ΘΡΑΚΗ ΘΕΜΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΤΡΙΑΡΧ. Κ/ΠΟΛΗΣ
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-01