Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: RK0407
Oνομα συγγραφέως: Φιλόχορος
Είδος συγγραφέως: Iστορικός
Χρονολογία συγγραφέως: 4ος π.X. αιώνας
Τίτλος έργου: Aτθίς
Χρονολογία έργου: 4ος π.X. αιώνας
Εκδότης - Έκδοση: Jacoby, F. : Die Fragmente der griechischen Historiker
Εκδότης - Έκδοση: 1923-1958 (α' έκδοση) - 1954-1969 (ανατύπωση)
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Brill, Leiden
Στοιχεία παραθέματος: FrGrHist 328 F 43
Παράθεμα:
Γλώσσα προτύπου: Aρχαία ελληνική
Σημειώσεις - Σχόλια: Bλ. και RK0088
Λέξεις - κλειδιά: Mαρώνεια, Στρύμη
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία δημιουργίας δελτίου: 02/06/98