Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK0188
Oνομα συγγραφέως: Προκόπιος ο Καισαρεύς
Τίτλος έργου: Procopii Caesariensis opera omnia. De aedificiis libri VI (Περί Κτισμάτων)
Χρονολογία έργου: α΄ ήμισυ 6ου αι.
Εκδότης - Έκδοση: J. Haury-G. Wirth
Εκδότης - Έκδοση: 1964
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Leipzig
Παράθεμα: ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΑΥΡΟΚΕΦΑΛΩΝ ΒΗΛΑΙΔΙΠΑΡΑ ΣΚΙΤΑΚΕΣ
Μετάφραση, Σύνοψη ή Θέμα: Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΧΤΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΡΑΚΗ ΤΑ ΦΡΟΥΡΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΑΥΡΟΚΕΦΑΛΩΝ, ΒΗΛΑΙΔΙΠΑΡΑ ΚΑΙ ΣΚΙΤΑΚΕΣ
Μεταφραστής: Τ. Λουγγής
Σημειώσεις - Σχόλια: Πρόγραμμα ΚΒΕ/ΕΙΕ: «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυζαντινή Χρονογραφία), υπεύθυνος Τ. Λουγγής.
Λέξεις - κλειδιά: ΘΡΑΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΑΥΡΟΚΕΦΑΛΩΝ, ΗΛΑΙΔΙΠΑΡΑ, ΚΙΤΑΚΕΣ, ΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤ.ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΗ
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-02