Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK5666
Oνομα συγγραφέως: Ακροπολίτης
Χρονολογία συγγραφέως: 1217-1282
Τίτλος έργου: Georgii Acropolitae Opera (Χρονική Συγγραφή)
Εκδότης - Έκδοση: Augustus Heisenberg I-II.
Εκδότης - Έκδοση: 1903
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Leipzig
Παράθεμα: ΚΑΤΕΣΚΑΨΕ ΓΟΥΝ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ..... ΤΗΝ ΚΛΑΥΔΙΟΥΠΟΛΙΝ, ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΙΝ, ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΝ.
Μετάφραση, Σύνοψη ή Θέμα: Ο ΙΩΑΝΝΙΤΖΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.
Μεταφραστής: Τ. Λουγγής
Σημειώσεις - Σχόλια: Πρόγραμμα ΚΒΕ/ΕΙΕ: «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυζαντινή Χρονογραφία), υπεύθυνος Τ. Λουγγής.
Λέξεις - κλειδιά: ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΥΠΟΛΙΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΩΑΝΝΙΤΖΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΑΩΝ Β.ΠΡΟΣ Ν., ΠΟΛΕΜΟΙ
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-12