Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK5867
Oνομα συγγραφέως: Νικηφόρος Γρηγοράς
Χρονολογία συγγραφέως: Περί τα 1295-1360
Τίτλος έργου: Nichephori Gregorae Byzantina Historia III, Graece et Latine (Νικηφόρου Γρηγορά Ρωμαϊκής Ιστορίας Λόγοι ΚΔ)
Εκδότης - Έκδοση: Ludovici Schopeni - I. Bekker
Εκδότης - Έκδοση: 1829-1855
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Bonnae
Παράθεμα: ΑΦΙΚΕΤ' ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΩΧΥΡΟΥ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ, Ο ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΠΑΛΑΙ ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΤΤΑΝ ΝΥΝ ΑΥΤΟΣ ΕΞ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΕΣΤΗΣΑΤΟ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΚΒΟΛΑΣ.
Μετάφραση, Σύνοψη ή Θέμα: Ο ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΥΡΩΝΕΙ.
Μεταφραστής: Τ. Λουγγής
Σημειώσεις - Σχόλια: Πρόγραμμα ΚΒΕ/ΕΙΕ: «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυζαντινή Χρονογραφία), υπεύθυνος Τ. Λουγγής.
Λέξεις - κλειδιά: ΘΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ' ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΙΩΑΣΑΦ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΗ
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-18