Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK5876
Oνομα συγγραφέως: Νικηφόρος Γρηγοράς
Χρονολογία συγγραφέως: Περί τα 1295-1360
Τίτλος έργου: Nichephori Gregorae Byzantina Historia III, Graece et Latine (Νικηφόρου Γρηγορά Ρωμαϊκής Ιστορίας Λόγοι ΚΔ)
Εκδότης - Έκδοση: Ludovici Schopeni - I. Bekker
Εκδότης - Έκδοση: 1829-1855
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Bonnae
Παράθεμα: ΚΑΙ ΔΗ ΒΕΛΤΙΟΝ ΕΔΟΞΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΦΙΣΙ, ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΦΘΟΝΙΑΙ ΚΡΥΦΑ ΠΕΡΙΕΛΗΛΥΘΟΣΙΝ ΑΜΟΥΡ, ΤΟΝ ΣΑΤΡΑΠΗΝ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ, ΠΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΑ ΘΡΑΚΗΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΡΩΤΑΣ ΟΙΚΑΔΕ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΝ ΤΑΧΙΣΤΑ ΕΠΑΝΗΚΕΙΝ.
Μετάφραση, Σύνοψη ή Θέμα: ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΟΝ UMUR ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΙΣΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ.
Μεταφραστής: Τ. Λουγγής
Σημειώσεις - Σχόλια: Πρόγραμμα ΚΒΕ/ΕΙΕ: «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυζαντινή Χρονογραφία), υπεύθυνος Τ. Λουγγής.
Λέξεις - κλειδιά: ΘΡΑΚΗ, UMUR BEG-ΟΜΟΥΡ I ΑΙΔΙΝΟΓΛΟΥ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-18