Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK5885
Oνομα συγγραφέως: Γεώργιος Σφραντζής
Χρονολογία συγγραφέως: 1401- περί τα 1478
Τίτλος έργου: Georgios Sphrantzes, Memorii 1401-1407, In annexa Pseudo-Phrantzes: Macarie Melissenos, Cronica 1258-1481
Εκδότης - Έκδοση: V. Grecu
Εκδότης - Έκδοση: 1966
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Script. Byz. 5, Bukarest
Παράθεμα: ''...ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΛΙΝ ΑΠΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑ ΚΥΡΙΕΥΣΗΙ ΑΥΤΟΥ (ΒΑΓΙΑΤΩΤ)..''
Μετάφραση, Σύνοψη ή Θέμα: ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ.
Μεταφραστής: Τ. Λουγγής
Σημειώσεις - Σχόλια: Πρόγραμμα ΚΒΕ/ΕΙΕ: «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυζαντινή Χρονογραφία), υπεύθυνος Τ. Λουγγής.
Λέξεις - κλειδιά: ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΘΕΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤ, ΑΓΙΑΖΗΤ ΒΕΖΙΡΗΣ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-18