Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK6074
Oνομα συγγραφέως: Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος
Χρονολογία συγγραφέως: 913-957
Τίτλος έργου: Costantino Porfirogenito, De Thematibus (Φιλοπόνημα Κωνσταντίνου βασιλέως υιού Λέοντος περί των θεμάτων των ανηκόντων τη βασιλεία των Ρωμαίων, πόθεν έσχον τας ονομασίας και τι σημαίνουσιν αι τούτων προσηγορίας και τι τα μεν αυτών αρχαϊζουσι, τα δε νέα εκτήσαντο την προσηγορίαν)
Εκδότης - Έκδοση: A. Pertusi
Εκδότης - Έκδοση: 1952
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Città del Vaticano
Στοιχεία παραθέματος: 86
Λέξεις - κλειδιά: Τζόιδα
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-12