Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK6083
Τίτλος έργου: Regesten der Keiserurkunden des oströmischen Reiches I-V
Εκδότης - Έκδοση: Dolger F.
Εκδότης - Έκδοση: 1924-1965
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, Reihe A, Abt. 1, München-Berlin
Στοιχεία παραθέματος: 2746
Λέξεις - κλειδιά: Πηγάδιν του Βου
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-10