Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK6186
Τίτλος έργου: Le corpus des sceaux de l’ empire byzantin V: L’ église. 1-3
Εκδότης - Έκδοση: Laurent V.
Εκδότης - Έκδοση: 1963-1972
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Publ. de l’ Inst. franç. d’ ét. byz. Paris
Στοιχεία παραθέματος: V 3, 117 κεξ. (αρ. 1768)
Λέξεις - κλειδιά: Πόροι
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-13