Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK6197
Τίτλος έργου: Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. I. Les Actes des Patriarches, Fasc. V, VI
Εκδότης - Έκδοση: Darrouzès J.
Εκδότης - Έκδοση: 1977, 1979
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Paris
Στοιχεία παραθέματος: 2457, 2474, 2495, 2501, 2614
Λέξεις - κλειδιά: Άβδηρα, Πολύστυλον
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-18