Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: BK6258
Τίτλος έργου: Urkunden zur älteren Handels- und Staatengeschichte der Rebublik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante. I-III.
Εκδότης - Έκδοση: Tafel G.L.F. – Thomas G. M.
Εκδότης - Έκδοση: 1856/57 (1964)
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Font. Rec. Austriac. 12-14. Wien (Amsterdam)
Στοιχεία παραθέματος: Ι 53, 119, 184 (αρ. 23, 51, 70)
Λέξεις - κλειδιά: Περιθεώριον
Συντάκτης του δελτίου: Βασίλης Σιαμέτης
Ημερομηνίες τροποποίησης δελτίου: 1998-12-18