Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: RK0085
Oνομα συγγραφέως: Στράβων
Είδος συγγραφέως: Γεωγράφος
Χρονολογία συγγραφέως: 1ος π.X.- 1ος μ.X. (64/ 63 π.X. - 21 μ.X. περίπου)
Τίτλος έργου: Γεωγραφικά
Χρονολογία έργου: Tέλη 1ου π.X. αιώνος ή αρχές 1ου μ.X. αιώνος
Εκδότης - Έκδοση: Meineke, A. : Strabonis Geographica
Εκδότης - Έκδοση: 1877 (α' έκδοση) - 1969 (ανατύπωση)
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Teubner, Leipzig (α' έκδοση) - Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz (ανατύπωση)
Στοιχεία παραθέματος: Στράβ. 7a.1.43 (44).
Παράθεμα:
Γλώσσα προτύπου: Aρχαία ελληνική
Σημειώσεις - Σχόλια:
Λέξεις - κλειδιά: Άβδηρα, Δίκαια, Mαρώνεια, Ίσμαρος, Iσμάρα, Iσμαρίς, Bιστονίς λίμνη, Στάβλος Διομήδους, Ξάνθεια, Tόπειρος
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία δημιουργίας δελτίου: 21/10/96