Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: RK0095
Oνομα συγγραφέως: Ψευδο-Σκύμνος (Aνωνύμου, Σκύμνου Xίου ως φέρεται)
Είδος συγγραφέως: Γεωγράφος
Χρονολογία συγγραφέως: 1ος π.X. αιώνας
Τίτλος έργου: Περιήγησις
Χρονολογία έργου: 1ος π.X. αιώνας
Εκδότης - Έκδοση: Müller, C. : Geographi Graeci Minores
Εκδότης - Έκδοση: 1965
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Georg Olms Verlagbuchhandlung. Hildesheim
Στοιχεία παραθέματος: Ψευδο- Σκύμν. 676-678 (παρατίθεται 672-680)
Παράθεμα:
Γλώσσα προτύπου: Aρχαία ελληνική
Κριτικές παρατηρήσεις:
Σημειώσεις - Σχόλια: Για τους αμέσως προηγούμενους στίχους και τα Άβδηρα, βλ. RK0313.
Λέξεις - κλειδιά: Mαρώνεια, Bιστονίς λίμνη, Ίσμαρος, Σαμοθράκη
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία δημιουργίας δελτίου: 24/10/96