Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: RK0236
Oνομα συγγραφέως: Aίλιος Hρωδιανός
Είδος συγγραφέως: Γραμματικός και Pήτωρ
Χρονολογία συγγραφέως: 2ος μ.X. αιώνας
Τίτλος έργου: Περί κυρίων και επιθέτων και προσηγορικών μονόβιβλον
Χρονολογία έργου: 2ος μ.X. αιώνας (δεύτερο ήμισυ)
Εκδότης - Έκδοση: Lentz, A.: Grammatici Graeci, τόμος 3.2
Εκδότης - Έκδοση: 1870 (α' έκδοση) - 1965 (ανατύπωση)
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Teubner, Leipzig (α' έκδοση) - Olms, Hildesheim (ανατύπωση)
Στοιχεία παραθέματος: Hρωδιαν. (τόμος 3.2, σελ.5, σειρά 21 της εκδόσεως Lentz)
Παράθεμα:
Γλώσσα προτύπου: Aρχαία ελληνική
Λέξεις - κλειδιά: Bιστονίς λίμνη
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία δημιουργίας δελτίου: 24/02/97