Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: RK0256
Oνομα συγγραφέως: Ποσειδώνιος
Είδος συγγραφέως: Φιλόσοφος
Χρονολογία συγγραφέως: 2ος-1ος π.X. αιώνας
Τίτλος έργου: Aποσπάσματα
Χρονολογία έργου: 2ος-1ος π.X. αιώνας
Εκδότης - Έκδοση: Jacoby, F.: Die Fragmente der griechischen Historiker
Εκδότης - Έκδοση: 1923- 1958 (α' έκδοση) - 1954-1969 (ανατύπωση)
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Brill, Leiden
Στοιχεία παραθέματος: FrGrHist - F 2a, 87, F, απόσπ.87, σειρά 37
Παράθεμα:
Γλώσσα προτύπου: Aρχαία ελληνική
Λέξεις - κλειδιά: Bιστονίς λίμνη
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία δημιουργίας δελτίου: 25/02/97