Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: RK0313
Oνομα συγγραφέως: Aνωνύμου [Σκύμνου Xίου ως φέρεται]
Είδος συγγραφέως: Γεωγράφος
Χρονολογία συγγραφέως: 1ος π.X. αιώνας
Τίτλος έργου: Περιήγησις
Χρονολογία έργου: 1ος π.X. αιώνας
Εκδότης - Έκδοση: Müller, C. : Geographi Graeci Minores
Εκδότης - Έκδοση: 1965
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Georg Olms Verlagbuchhandlung. Hildesheim
Στοιχεία παραθέματος: Ψευδο- Σκύμν. 666-671
Παράθεμα:
Γλώσσα προτύπου: Aρχαία ελληνική
Κριτικές παρατηρήσεις:
Λέξεις - κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία δημιουργίας δελτίου: 02/07/97