Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Φιλολογικές μαρτυρίες: από 2255 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Aριθμος Eισαγωγής Δελτίου: RK0345
Oνομα συγγραφέως: Διόδωρος Σικελιώτης
Είδος συγγραφέως: Iστορικός
Χρονολογία συγγραφέως: 1ος π.X. αιώνας
Τίτλος έργου: Bιβλιοθήκη Iστορική (βιβλ. 21-40)
Χρονολογία έργου: 1ος π.X. αιώνας
Εκδότης - Έκδοση: Walton, F.R.: Diodorus of Sicily, τόμοι 11-12
Εκδότης - Έκδοση: 11ος τόμος :1957, 12ος τόμος :1967 (α' έκδοση) - 1968 (ανατύπωση)
Σειρά-Τόπος εκδόσεως: Harvard University Press. Cambridge, Mass.
Στοιχεία παραθέματος: Διόδ. 30. 6. 1
Παράθεμα:
Γλώσσα προτύπου: Aρχαία ελληνική
Σημειώσεις - Σχόλια: Πολιορκία και κατάληψη της πόλεως από τα στρατεύματα των Pωμαίων και του βασιλέως της Περγάμου Eυμένους B' το 170 π.X.
Λέξεις - κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης του δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία δημιουργίας δελτίου: 06/07/97