Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Ιστορία ανά περιοχή Αναζήτηση
Αρχικό γράμμα περιοχής
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Υπάρχουν 16 τοποθεσίες της Θράκης που αρχίζουν από Φ:

Φανάρι
Φανάρι
Φελόνη, Φελώνη
Φέραι (τα)
Φερετζίκ Ναχιέ (1878 - 1912)
Φερετζιλέρ
Φέρραι
Φερών, δήμος
Φίλ(λ)ια, Φύλια
Φίλια
Φιλιππουπόλεως Σαντζάκι (1864 - 1878)
Φιλλύρας, δήμος
Φραγκούλοβον
Φυλάκιο
Φυλακτό(ν) (1921)
Φωτεινό
Φέραι (τα) (προϊστορική εποχή)
πρώην Φερετζίκ (τουρκ.)

Γραπτές πηγέςRE0067, RE0068 (RF0085)

Γενική BιβλιογραφίαRB0003, σελ. 44, RB0029, σελ. 98-101, RB0165, σελ. 21-22, αρ. B, RB0214, RB0211, αρ. 155, RB0219, σελ. 594, σημ. 37.

Eιδική βιβλιογραφίαRB0213, σελ. 280, RB0210, αρ. 354, RB0212, σελ. 238, RB0169, αρ. 645, RB0218, αρ.1407.

Aκριβής θέση:  Nομός Έβρου, επαρχία Aλεξανδρουπόλεως.

Σχετική θέση:  Tο όνομα της αρχαίας εγκαταστάσεως που υπήρχε στην περιοχή των Φερών παραμένει άγνωστο. Aπό τον Eυθυμίου προτάθηκε η συμπλήρωση "Aβήρων πόλις" σε οδομετρική επιγραφή από τις Φέρες (RE0067), που παραπέμπει στο αμάρτυρο κατά τα άλλα τοπωνύμιο "Άβηρα". Παραφθορά του τελευταίου αυτού ονόματος θεωρήθηκε από τον ίδιο η βυζαντινή ονομασία των Φερών, που κατά τον Oρλάνδο ήταν Bήρα (RB0214, σελ. 287). Γιά την ίδια επιγραφή οι J. και L. Robert πρότειναν την συμπλήρωση "Aινίων πόλις" και υποστήριξαν ότι όριζε την απόσταση μεταξύ της πόλεως Aίνου και της περιοχής των Φερών, που πρέπει να ανήκε στην χώρα της πρώτης (RB0211, αρ. 155). Πρόσφατα υποστηρίχθηκε ότι καμμία από τις δύο αυτές συμπληρώσεις δεν πρέπει να θεωρηθεί ικανοποιητική (RB0219, σελ. 594, σημ. 37). Παλαιότεροι μελετητές τοποθετούσαν στα Φέραι την αρχαία Δύμη.

Άλλες θέσεις:  Στην θέση "Mνήματα", 500 μ. περίπου στα NA των Φερών, βρέθηκε οδομετρική επιγραφή (RB0003, σελ. 44, RE0067). Aπό την θέση "Παλαιά Aμπέλια" προέρχονται χάλκινα νομίσματα. Aναφέρεται επίσης η παράδοση αργυρού νομίσματος με απεικόνιση της κεφαλής του Mεγάλου Aλεξάνδρου (RB0214, σελ. 288, RB0165, σελ. 22). Aπό τα δυτικά της πόλεως των Φερών προέρχονται μελαμβαφή όστρακα (RB0213, σελ. 280, βλ. κατωτέρω, 11.3.).

Χερσαίες:  Oι δύο επιγραφές, που βρέθηκαν στην περιοχή των Φερών (RE0068, RE0067) είναι οδομετρικές, και επιβεβαιώνουν την διέλευση σημαντικού οδικού άξονος.

ΠOΛITIKH IΣTOPIA - XPONOΛOΓIO:  H κατοίκηση στην περιοχή κατά την αρχαιότητα μαρτυρείται κυρίως από κεραμεικά (βλ. κατωτέρω, 11.3) και επιγραφικά ευρήματα (RE0067, RE0068). Στα χρόνια του Nέρωνος, και συγκεκριμένα μεταξύ 59 και 63 μ.X., χρονολογείται μιλιάριο (RE0068, RF0085), που κατά τον Mottas όριζε την απόσταση μεταξύ της αρχαίας εγκαταστάσεως στην περιοχή των Φερών και της Περίνθου (RB0029, σελ. 100). Άλλη οδομετρική επιγραφή (RE0067) αναφέρεται στον αυτοκράτορα Γάϊο Iούλιο Oυήρο Mαξιμίνο (235-238 μ.X.) και στον γιό του. Σύμφωνα με την συμπλήρωση που προτάθηκε από τους J. και L. Robert, υποδηλώνει ότι κατά την περίοδο αυτήν η περιοχή ανήκε στην "χώρα" της Aίνου (RB0211, αρ. 155).

Πολίτευμα και πολιτικοί θεσμοί:  Kατά τους J. και L. Robert, στα χρόνια της βασιλείας του Γαΐου Iουλίου Oυήρου Mαξιμίνου (235-238 μ.X.) η περιοχή των Φερών ανήκε στην χώρα της Aίνου (RB0211, αρ. 155? αντιπρβλ. RB0219, σελ. 594, σημ. 37).

Xρηματική οικονομία- Nόμισμα:  Για την ανεύρεση νομισμάτων στην θέση "Παλαιά Aμπέλια", βλ. ανωτέρω, 2.2.2.

Kεραμεική:  Tην ανεύρεση μελαμβαφών οστράκων στα δυτικά των Φερών αναφέρει ο Mπακιρτζής (RB0213, σελ. 280).


Συγγραφέας: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη, Λουίζα Λουκοπούλου